Nhà đất Văn Minh Nhà đất Văn Minh
TÌM BẤT ĐỘNG SẢN

Đông An

Bán dãy nhà số 68 Phú Xá, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.500.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Chị Hải - Chị Hoa
0936.809.859 - 0904.055.248

Bán nhà trong ngõ 316 Lũng Đông, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.686.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Anh Luân
0936.236.186

Bán nhà trong ngõ 123 Phương Lưu, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.550.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: qua điện thoại
0965.566.116

Bán nhà tại tổ dân phố Phương Lưu 5, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

3.680.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Anh Trường
0927.402.888

Bán nhà số 11/30/358 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.650.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Anh Trường
0927.402.888

Bán nhà số 22A/7 Phú Xá, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

4.750.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Chị Lụa
0964.563.591

Bán nhà mặt đường số 456 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

5.900.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Cô Thiêng
0912.224.665

Chuyển nhượng đất mặt đường số 339A Hạ Đoạn 3, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

21.500.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Anh Hưng
0916.099.699

Chuyển nhượng lô đất mặt đường số 9B Đông Trung Hành, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

46.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Chị Vân - Anh Vững
0989.227.910 - 0869.056.385

Bán nhà mặt đường số 83 Hạ Đoạn 2, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

24.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Anh Nam
0984.080.637

Bán nhà số 5/21/437 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

27.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Cô Bách
0912.925.274

Chuyển nhượng lô đất Bình Kiều 2, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

20.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Anh Thiệp
0989.295.599

Bán nhà số 4/1 Kiều Hạ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

1.850.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Chị Hoa
0772.351.634

Chuyển nhượng lô đất mặt đường số 45A Đông Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

45.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Anh Nam
0912.201.136

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.760.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

3.180.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Chuyển nhượng mảnh đất Phương lưu 6, phường Đông Hái, quận Hải An

Vị trí: Hải An

52.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Vũ Đình Hải
0973.189.289

Bán nhà mặt đường Đông Trung Hành, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

3.800.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Vũ Đình Hải
0973.189.289

Bán lô đất tại Bình Kiều 2, Đông Hải, Hải An

Vị trí: Hải An

23.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Hoàng Thị Vân Trang
0816.282.955

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.350.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

Thỏa thuận

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.600.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

5.000.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà tại Đông Khê, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Ngô Quyền

2.450.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: ĐÀO VĂN ĐẢNG
0904.708.426

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.700.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.500.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.350.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.700.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

4.750.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

4.300.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.050.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà trong ngõ An Đà- Đông Khê ,Ngô Quyền , Hải Phòng

Vị trí: Ngô Quyền

1.850.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Vũ Đình Hải
0973.189.289

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

Thỏa thuận

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698
TAGS:
Bất động sản Hải Phòng; Nhà mặt phố Hải Phòng; Nhà đất Hải Phòng; Nhà trong ngõ Hải Phòng
Copyright © 2019 nhadatvanminh.com.vn. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®
0936.601.601