Nhà đất Văn Minh Nhà đất Văn Minh
DANH SÁCH NHÀ MÔI GIỚI
Dương Đức Khanh

Dương Đức Khanh

nhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vn
Chưa bình chọn
TƯ VẤN MÔI GIỚI BĐS MUA BÁN tại LÊ CHÂN - HẢI PHÒNG SĐT: 0974.999.868 & 0878795666 CTCP ĐẦU TƯ VĂN MINH

DANH SÁCH TIN ĐÃ ĐĂNG

Bán nhà lô 15 TĐC Xi Măng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị trí: Hồng Bàng

5.680.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà tđc Tam Kì, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

4.850.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Hồ Sen,Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

4.398.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà tđc Hồng Bàng, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Hồng Bàng

5.680.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Hai Bà Trung, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

4.950.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán đất tđc Hô Sen, Vĩnh Niệm, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

52.900.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán đất tđc Vin Xi Măng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.930.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà mặt đường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

6.900.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Khúc Thừa Dụ, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.390.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Đồng Thiện, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.880.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Khúc Thừa Dụ, Vĩnh Niệm, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.600.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà ngõ Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.290.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.690.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Thiên Lôi, Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

4.099.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.750.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà 213 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.850.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

2.399.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Thiên Lôi , Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.850.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

2.399.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

4.950.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Phạm Huy Thông

Vị trí: Lê Chân

Thỏa thuận

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

bán đất ngõ 250 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

1.190.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Khúc Thừa Dụ, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.850.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

4.099.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.950.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà mặt ngõ Nguyễn Công Hòa, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

5.950.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.680.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.579.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán đất tđc Vin Xi Măng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị trí: Hồng Bàng

66.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà 261 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.650.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán đất tđc sau thành ủy Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

73.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Chuyển nhượng đất lô 71 TĐC Vinhomes Riverside, Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị trí: Hồng Bàng

72.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán đất Đào Nhuận, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

59.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Trại Lẻ, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.480.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà mặt đường Nguyễn Cộng Hoà, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

13.200.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà AN TRANG - AN ĐỒNG - HẢI PHÒNG

Vị trí: An Dương

6.668.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

5.100.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

5.380.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Phạm Hữu Điều, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.380.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Khúc Thừa Dụ, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.800.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán đất ngõ 152 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

17.595.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán đất Vĩnh Niệm 4, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

55.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà ngõ 250 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.399.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà 213 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.990.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà 250 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.495.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

bán nhà Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.350.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

3.480.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán đất lô 470 tđc Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

57.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán đất lô 306 tđc Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

55.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

2.850.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.650.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.060.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà 280 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

1.650.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

2.250.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

1.650.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán đất Kì Đồng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị trí: Hồng Bàng

5.000.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Thiên Lôi - Chợ Đôn

Vị trí: Lê Chân

3.050.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà TĐC Tam Kì, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

4.250.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.950.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà ngõ 919 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.390.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà tđc Vinhome Riverside , Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

4.200.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

bán nhà tđc Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

4.350.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Đình Đông, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.750.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Phạm Hữu Điều , Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.750.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

28.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

Thỏa thuận

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà ngõ Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.700.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Thiên Lôi, Lê Chân , Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.300.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Chuyển nhương lô đất tđc Tam Kì, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

67.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Thiên Lôi, Lê Chân , Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.850.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán đất ngõ 105 Vũ Chí Thắng, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

40.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.480.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Nhà Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.690.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà tđc Hoa Quả, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

6.600.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán đất tđc Hồ Sen, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.024.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Chuyển nhượng đất Vinhome Riverside, Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

61.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868
TAGS:
Nhà trong ngõ Hải Phòng; Bất động sản Hải Phòng; Nhà mặt phố Hải Phòng; Nhà đất Hải Phòng
Copyright © 2019 nhadatvanminh.com.vn. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®
0936.601.601