Nhà đất Văn Minh Nhà đất Văn Minh
DANH SÁCH NHÀ MÔI GIỚI
Dương Đức Khanh

Dương Đức Khanh

nhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vn
Chưa bình chọn
TƯ VẤN MÔI GIỚI BĐS MUA BÁN tại LÊ CHÂN - HẢI PHÒNG SĐT: 0974.999.868 & 0878795666 CTCP ĐẦU TƯ VĂN MINH

DANH SÁCH TIN ĐÃ ĐĂNG

Bán nhà Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.750.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Chuyển nhượng đất Vinhome Riverside, Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

52.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.000.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.350.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán đất tđc Tam Kỳ. Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

60.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán đất Khúc Thừa Dụ, Lê Chân, Hải Phồng

Vị trí: Lê Chân

2.368.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.750.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Khúc Thừa Dụ, Vĩnh Niệm, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.550.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.000.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

4.750.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Chuyển nhượng đất TĐC Vin Xi Măng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.600.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà mặt đường Trại Lẻ, Lê Chân, Hp

Vị trí: Lê Chân

9.500.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.800.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán đất lô 3xx tđc Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

54.500.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Nguyễn Công Hòa, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.300.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

3.890.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

2.850.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà ngõ 919 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.390.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà tđc Vinhome Riverside , Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị trí: Hồng Bàng

6.200.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà tđc Hoa Quả, Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

5.950.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Aeon, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

4.150.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà TĐC Tam Kì (4,3ha) Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

5.420.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.890.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

bán đất ngõ 250 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

1.190.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà tđc Vin Xi Măng , Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

6.000.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.650.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà tđc Vi Xi Măng , Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị trí: Hồng Bàng

5.600.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Khúc Thừa Dụ, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.800.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Thiên Lôi - Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

4.800.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán đất lô 86 tđc Tam Kì, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

60.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.750.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà tđc Tam Kì , Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

5.550.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phồng

Vị trí: Lê Chân

2.300.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán đất Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

1.900.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà TĐC Xi Măng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị trí: Hồng Bàng

4.850.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Nhà Vũ Chí Thắng, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

5.450.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà tdc Xi Măng , Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị trí: Hồng Bàng

6.100.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Hai Bà Trung, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

4.950.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán đất Khúc Thừa Dụ1 , Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

33.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán đất phân lô Vĩnh Niệm 5, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

90.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Trại Lẻ, Kênh Dương, Lê Chân

Vị trí: Lê Chân

2.750.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán đất tđc Tam Kì, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

55.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.450.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Miếu Hai Xã, Lê Chan, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.900.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân

Vị trí: Lê Chân

4.680.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.999.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.250.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà mặt ngõ Hồ Sen , Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.720.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

6.800.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.950.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.300.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.900.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà NGUYỄN CÔNG TRỨ, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

5.950.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Hào Khê, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.980.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.390.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà ngõ Chợ Hàng, Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.150.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Nhà Khúc Thừa Dụ, Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.550.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà tdc Tam Kỳ, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

5.800.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

4.398.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà mặt ngõ Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.850.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Trực Cát, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

4.700.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Ngõ Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.950.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

3.900.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.950.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà THIÊN LÔI, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

5.450.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán đất tđc Xi Măng, Hồng Bằng, Hải Phòng

Vị trí: Hồng Bàng

56.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán đất Lạch Tray, Ngỗ Quyền, Hải Phòng

Vị trí: Ngô Quyền

4.200.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868

Bán nhà Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí: Lê Chân

2.700.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Dương Đức Khanh
0974.999.868
TAGS:
Bất động sản Hải Phòng; Nhà đất Hải Phòng; Nhà mặt phố Hải Phòng; Nhà trong ngõ Hải Phòng
Copyright © 2019 nhadatvanminh.com.vn. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®
0936.601.601