Nhà đất Văn Minh Nhà đất Văn Minh
DANH SÁCH NHÀ MÔI GIỚI
Bùi Sỹ Cường

Bùi Sỹ Cường

nhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vn
Chưa bình chọn
Chuyên Phân Phối Nhà Đất Quận Hải An, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Nhà Đất Văn Minh - Hơn 15 năm Uy Tín

DANH SÁCH TIN ĐÃ ĐĂNG

Bán nhà trong ngõ Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

Vị trí: Ngô Quyền

3.350.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Đà Nẵng, Hải Phòng

Vị trí: Ngô Quyền

3.250.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

3.600.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.300.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán đất, Đà Nẵng, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.600.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Văn Cao, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

7.250.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Đông Khê, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Ngô Quyền

3.450.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.450.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.900.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Đà Nẵng, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

Thỏa thuận

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.790.000.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.800.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

3.200.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.690.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Đà Nẵng, Hải Phòng

Vị trí: Ngô Quyền

3.520.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

3.300.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

3.500.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

3.300.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

4.500.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

3.700.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Đà Nẵng, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.500.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Đà Nẵng, Hải Phòng

Vị trí: Ngô Quyền

2.620.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Đà Nẵng, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

3.390.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Đông Khê, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Ngô Quyền

3.250.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, An Đà, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Ngô Quyền

5.300.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.450.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Đà Nẵng, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

3.200.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.800.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Lê Hồng Phong, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

5.100.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Đà Nẵng, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.800.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.780.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

3.500.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Đà Nẵng, Hải Phòng

Vị trí: Ngô Quyền

3.050.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.980.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Đà Nẵng, Hải Phòng

Vị trí: Ngô Quyền

2.300.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán đất, Phương Lưu, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

3.430.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà, Phương Lưu, gần, Big C, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

3.500.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698
TAGS:
Nhà mặt phố Hải Phòng; Bất động sản Hải Phòng; Nhà trong ngõ Hải Phòng; Nhà đất Hải Phòng
Copyright © 2019 nhadatvanminh.com.vn. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®
0936.601.601