Nhà đất Văn Minh Nhà đất Văn Minh
DANH SÁCH NHÀ MÔI GIỚI
Bùi Sỹ Cường

Bùi Sỹ Cường

nhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vn
Chưa bình chọn
Tốt nghiệp Đại Học Hàng Hải - Hải Phòng. Chuyên viên tư vấn và môi giới Bất động sản Quận Ngô Quyền, Quận Hải An, TP. Hải Phòng. Phân khúc dưới 5 tỷ Uy Tín - Nhiệt Tình - Tận Tâm!

DANH SÁCH TIN ĐÃ ĐĂNG

Bán nhà khu vực Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

3.200.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán đất đường Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An

Vị trí: Hải An

Thỏa thuận

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà đường Đà Nẵng, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Ngô Quyền

Thỏa thuận

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán đất Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng

Vị trí: Ngô Quyền

Thỏa thuận

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

5.600.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán đất mặt đường Câu Trung, Quang Hưng, An Lão

Vị trí: An Lão

Thỏa thuận

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Hoàng Thế Thiện, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

6.300.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà đường Phương Lưu, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.600.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà đường Phương Lưu, Ngô Quyền, Hải Phòng

Vị trí: Ngô Quyền

Thỏa thuận

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà đường Phương Lưu, Ngô Quyền, Hải Phòng

Vị trí: Ngô Quyền

4.300.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

5.000.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

Vị trí: Ngô Quyền

Thỏa thuận

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.760.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

4.500.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán đất khu vực Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

38.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà đường Phương Lưu, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

1.890.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà đường Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

Thỏa thuận

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.500.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

Thỏa thuận

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng

Vị trí: Ngô Quyền

3.500.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán đất 237 Đằng Hải Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

23.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực chợ Lũng, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

3.850.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Vị trí: Ngô Quyền

3.400.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

Vị trí: Ngô Quyền

2.750.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

Vị trí: Ngô Quyền

3.100.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

4.300.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

4.100.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà gần Hoàng Thế Thiện, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

5.150.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà đường Phương Lưu, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.980.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán đất Đồng Hòa, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

1.550.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

4.500.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán đất Quang Hưng, An Lão, Hải Phòng

Vị trí: An Lão

12.500.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

5.600.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng - Dự án Đồi Rồng Đồ Sơn Dragon Ocean

Vị trí: Đồ Sơn

Thỏa thuận

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán đất mặt đường khu vực Đằng Lâm, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

Thỏa thuận

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán đất Anh Dũng 7, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

21.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

4.300.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Phương Lưu, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

3.980.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.950.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Hoàng Thế Thiện, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

Thỏa thuận

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

2.600.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

3.650.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

4.800.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

3.800.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698

Bán nhà khu vực Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Vị trí: Hải An

5.600.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Bùi Sỹ Cường
0904.228.698
TAGS:
Nhà mặt phố Hải Phòng; Nhà trong ngõ Hải Phòng; Bất động sản Hải Phòng; Nhà đất Hải Phòng
Copyright © 2019 nhadatvanminh.com.vn. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®
0936.601.601