Nhà đất Văn Minh Nhà đất Văn Minh
DANH SÁCH NHÀ MÔI GIỚI
Đào Xuân Linh

Đào Xuân Linh

nhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vn
Chưa bình chọn
Chuyên viên Tư vấn BĐS đất nền khu vực Dương Kinh - Kiến Thụy - Đồ Sơn. Mong muốn cung cấp những sản phẩm phù hợp nhất, mang đến sự an tâm và hài lòng cho quý khách hàng. TẬN TÂM - UY TÍN - NHIỆT TÌNH !

DANH SÁCH TIN ĐÃ ĐĂNG

Chuyển nhượng lô đất mặt đường Trần Bá Lương, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

1.680.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại Tam Kiệt, Hữu Bằng, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

17.500.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

1.080.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại Anh Dũng 4, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

33.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất Trà Khê, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

980.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất mặt đường Cẩm La, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

1.750.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô góc tại mặt đường 402 Thụy Hương, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

8.500.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất mặt đường 362 Trà Phương, Thụy Hương, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

18.500.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng 2 lô liền nhau tại ngõ 213 Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

17.500.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại TDP số 2 Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

2.550.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất mặt đường Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

2.550.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

6.000.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

1.450.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất mặt đường 362 Quán Bế, An Thái, An Lão, Hải Phòng.

Vị trí: An Lão

3.000.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất mặt đường Xuân Đông, Ngũ Phúc, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

15.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại TDP số 1, Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

27.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất mặt đường 405 Thọ Xuân, TT Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

29.500.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô góc tại Trà Khê, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

1.300.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng 2 lô đất Cẩm Hoàn,Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

7.700.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại Trà Phương, Thụy Hương, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

1.200.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

11.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

2.350.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

20.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại TDP số 2 Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

2.550.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tai TDP Tân Hợp 183, Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

2.250.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất TDP số 2B, Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

3.200.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất Trung nghĩa 2 , Hợp Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng

Vị trí: Đồ Sơn

20.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768
TAGS:
Nhà mặt phố Hải Phòng; Nhà đất Hải Phòng; Nhà trong ngõ Hải Phòng; Bất động sản Hải Phòng
Copyright © 2019 nhadatvanminh.com.vn. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®
0936.601.601