Nhà đất Văn Minh Nhà đất Văn Minh
DANH SÁCH NHÀ MÔI GIỚI
Đào Xuân Linh

Đào Xuân Linh

nhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vn
Chưa bình chọn
Chuyên viên Tư vấn BĐS đất nền khu vực Dương Kinh - Kiến Thụy - Đồ Sơn. Mong muốn cung cấp những sản phẩm phù hợp nhất, mang đến sự an tâm và hài lòng cho quý khách hàng. TẬN TÂM - UY TÍN - NHIỆT TÌNH !

DANH SÁCH TIN ĐÃ ĐĂNG

Bán quán ăn tại Trung Tâm Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

8.500.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

1.350.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

590.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại mặt đường 361, Cầu Đen, TT Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

31.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại mặt đường 407 tại Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

1.750.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

690.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

12.500.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tuyến 2 đường 353 tại Trung Nghĩa, Hợp Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng

Vị trí: Đồ Sơn

1.450.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

1.000.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

18.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

27.500.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

7.700.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

27.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

1.160.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất mặt đường 363 Tại Hữu Bằng, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

3.450.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất ngõ 93 Tân Hợp, Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

16.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

570.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại Cẩm Hoàn, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

20.800.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

1.330.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất mặt đường 362 Trà Phương, Thụy Hương, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

6.800.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất mặt đường 353 Phạm Văn Đồng, Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

2.650.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

28.000.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất mặt đường 405 Thọ Xuân, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

29.500.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

1.500.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

690.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

30.500.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

2.300.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

1.200.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

1.680.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

2.300.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

2.000.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại Vọng Hải, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

1.300.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

1.500.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

2.350.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất mặt đường 401 chợ Sáng Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

1.950.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

1.980.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất Trà Khê, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

850.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

2.250.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại mặt đường tỉnh lộ 362 Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

2.200.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

16.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

690.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

1.470.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại mặt đường thôn Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

2.200.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất mặt đường tỉnh lộ 354 Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng

Vị trí: An Lão

40.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại TDP số 2 Hải Thành 2, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

25.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất đẹp tại Thôn Hạnh Thị, An Thọ, An Lão, Hải Phòng

Vị trí: An Lão

8.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại Cốc Liễn, Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

7.500.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất mặt đường chợ Hải Thành 2, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

1.500.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất Cẩm La, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

12.500.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất vườn tại Bình Minh, Hợp Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng

Vị trí: Đồ Sơn

7.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

2.300.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

22.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

1.480.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

3.000.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất Tổ 3B Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

25.500.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng 9/16 lô đất tại TDP Quang Trung, Minh Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng

Vị trí: Đồ Sơn

730.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất mặt đường 363 Hữu Bằng, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

2.800.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại Hữu Bằng, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

12.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất nhà vườn tại mặt đường Minh Tiến, TDP Nghĩa Phương, Minh Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng

Vị trí: Đồ Sơn

8.000.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất Minh Tân, Kiến Thuỵ, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

5.800.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

12.000.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

7.100.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

1.050.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

2.960.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất Phương Lung, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

850.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại Ninh Hải, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

16.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại Tam Kiệt, Hữu Bằng, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

1.290.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại tổ 9, Hoà Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

560.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyện nhượng lô đất tại mặt đường 407 tại Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

1.650.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

7.300.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất Đấu giá Phương Lung, Hưng Đạo, Dương Kinh , Hải Phòng

Vị trí: Dương Kinh

1.650.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại Trung Cư Lạng Côn, Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

2.250.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

4.700.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng 2 lô đất liền kề tại Thọ Linh, Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

16.500.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

9.300.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất trung tâm thị trấn Núi Đối Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

18.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất Phong Cầu, Đại Đồng, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

1.150.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại Tam Kiệt, Hữu Bằng, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

1.250.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

19.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

15.300.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng 2 lô đất mặt đường 362 tại Trà Phương, Thụy Hương, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

5.700.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất Trà Phương, Thụy Hương, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

920.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

3.500.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô Đất liền kề đường 362 tại Trà Phương, Thụy Hương, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

6.200.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất Tân Linh, Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

2.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại Sâm Linh, Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

9.000.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

12.900.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất mặt đường Trung Nghĩa, Hợp Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng

Vị trí: Đồ Sơn

16.500.000 VNĐ /m2(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

880.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

27.500.000 VNĐ /m2

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất mặt đường 362 tại Trà Phương, Thụy Hương, Kiến Thụy, Hải Phòng

Vị trí: Kiến Thụy

6.000.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

1.300.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

1.650.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768

Chuyển nhượng lô đất tại TDP Quang Trung, Minh Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng

Vị trí: Đồ Sơn

680.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đào Xuân Linh
0353.919.768
TAGS:
Nhà đất Hải Phòng; Nhà trong ngõ Hải Phòng; Nhà mặt phố Hải Phòng; Bất động sản Hải Phòng
Copyright © 2019 nhadatvanminh.com.vn. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®
0936.601.601