Nhà đất Văn Minh Nhà đất Văn Minh
DANH SÁCH NHÀ MÔI GIỚI
Đỗ Trọng Anh

Đỗ Trọng Anh

nhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vn
Chưa bình chọn

DANH SÁCH TIN ĐÃ ĐĂNG

Bán nhà chợ Hàng

Vị trí: Lê Chân

7.900.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đỗ Trọng Anh
0795.333.222

Bán nhà thiên lôi gần eon

Vị trí: Lê Chân

4.950.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đỗ Trọng Anh
0795.333.222

Bán nhà mặt đường Cầu đất

Vị trí: Lê Chân

15.800.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đỗ Trọng Anh
0795.333.222

Bán nhà mặt đường cầu đất

Vị trí: Lê Chân

21.000.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đỗ Trọng Anh
0795.333.222

Bán nhà mặt đường khúc thừa Dụ

Vị trí: Lê Chân

5.500.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đỗ Trọng Anh
0795.333.222

Bán nhà mặt đường Nguyễn văn linh

Vị trí: Lê Chân

10.500.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đỗ Trọng Anh
0795.333.222

Bán nhà An Trang nha nhà mới xây

Vị trí: An Dương

4.300.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đỗ Trọng Anh
0795.333.222

Bán nhà mặt ngõ Đà Nẵng

Vị trí: Ngô Quyền

4.000.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đỗ Trọng Anh
0795.333.222

Bán nhà mặt Đương Lãn ông

Vị trí: Hồng Bàng

24.000.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Đỗ Trọng Anh
0795.333.222

Bán nhà An Trang - an Dương

Vị trí: An Dương

6.500.000.000 VNĐ

Liên Hệ: Đỗ Trọng Anh
0795.333.222
TAGS:
Bất động sản Hải Phòng; Nhà đất Hải Phòng; Nhà mặt phố Hải Phòng; Nhà trong ngõ Hải Phòng
Copyright © 2019 nhadatvanminh.com.vn. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®
0936.601.601