Nhà đất Văn Minh Nhà đất Văn Minh
DANH SÁCH NHÀ MÔI GIỚI
Trần Thị Thùy Linh

Trần Thị Thùy Linh

nhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vnnhadatvanminh.com.vn
Chưa bình chọn

DANH SÁCH TIN ĐÃ ĐĂNG

Bán Nhà Trong Ngõ 128 An Đà

Vị trí: Ngô Quyền

850.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Trần Thị Thùy Linh
0984.063.830

970.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Trần Thị Thùy Linh
0984.063.830

1.700.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Trần Thị Thùy Linh
0984.063.830

2.150.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Trần Thị Thùy Linh
0984.063.830

3.600.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Trần Thị Thùy Linh
0984.063.830

2.450.000.000 VNĐ(Có thỏa thuận)

Liên Hệ: Trần Thị Thùy Linh
0984.063.830
TAGS:
Nhà đất Hải Phòng; Bất động sản Hải Phòng; Nhà trong ngõ Hải Phòng; Nhà mặt phố Hải Phòng
Copyright © 2019 nhadatvanminh.com.vn. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®
0936.601.601